ด้วยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันสตรีไทยประจำปี 2561 เนื่องในวาระเฉลิมวันสตรีไทย 12 สิงหาคม โดยจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หากผู้ใดสนใจสามารถส่งใบสมัครมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2561 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่เอกสารแนบ

ป้ายดาวโหลด

                 รายละเอียดประกาศ                

 

View Fullscreen