ประกาศ เรื่องการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อขึ้นบันชีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มาประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ราย

การบรรจุและแต่งตั้ง ให้ยึดถือการนำประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาขึ้นบัญชีในครั้งนี้เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ในเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหลักฐานประกอบการรายงานตัว จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดประกาศ

 

 

ป้ายดาวโหลด

                          ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ       

 

View Fullscreen