สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 และไม่เกิน 50 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนส่วนบุคคลมาไม่น้อยกว่า 2 และยังไม่หมดอายุ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ป้ายดาวโหลด

                         รายละเอียดประกาศ                                                

 

View Fullscreen