commit2

2 thoughts on “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 3 องค์คณะ

  1. ขอแสดงความยินดีกับอกศจ.ทั้ง3องค์ด้วยครับ ผมและเพื่อนที่สอบบรรจุกรณีมีเหตุจำเป็นพิเศษครั้งที่ 1/2559 สังกัด สพม.เขต 28 รอให้ท่านดำเนินการเรียกบรรจุอยู่ครับท่าน ประกาศผลการสอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมแล้ว ถ้ารอนานเท่าใดก็เท่ากับว่าผมและเพื่อนๆก็สูญเสียอายุราชการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กว่าจะสอบบรรจุได้ก็ยากและลำบากมากพอแล้ว ต้องมานั่งเครียดเรื่องรอเรียกบรรจุอีกแถมวันอายุราชการก็หายไปเรื่อยๆอีก ท่านจะไม่สงสารพวกกระผมบ้างหรือครับ ขอความกรุณาท่านช่วยพิจารณาด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ

Comments are closed.