2 thoughts on “ตรวจสอบผลการแจ้งความประสงค์ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.ศรีสะเกษ

  1. ขอสอบถามคะ ตรงหมายเหตุบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขัน คำว่า ขึ้นบัญชีแล้ว หมายความว่าอย่างไรคะ เพราะบางคนไม่มีคะในบัญชีวิชาเดียวกัน

  2. ตรงช่องหมายเหตุ คนที่ว่างคืออะไรค่ะ แล้วขึ้นบัญชีแล้ว คืออะไรค่ะ เนื่องจากแจ้งความประสงค์ไปแล้วว่าประสงค์จะสอบขึ้นบันญชี กศจ.แต่ตรงหมายเหตุยังเป็นช่องว่างอยู่

Comments are closed.