f5edecab86i7ajc6768e9

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเซีย ครั้งที่ 32 พร้อมเผยภาพแสตมป์ครบ 7 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงแสตมป์ครบ 7 รอบ ว่า สำหรับตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดสร้างขึ้นเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยม โดยใช้เทคนิคการพิมพ์สี่สีบนฟอยล์เงินพระฉายาลักษณ์ปั๊มดุนนูน คำว่า “ประเทศไทย THAILAND 100 บาท BAHT” ปั๊มฟอยล์ทองคำ 22 กะรัต เพื่อให้เข้าชุดกับตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสเดียวกับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ออกแบบโดยนางวีณา จันทนทัศน์ จำนวน 500,000 ดวง โดยจะจัดจำหน่ายในวันที่ 12 สิงหาคมนี้