ศธจ.ศรีสะเกษ แจ้งเกณฑ์ประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ศธจ.ศรีสะเกษ แจ้งประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙

 

รายละเอียดประกาศ