เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2559 เวลา 09.00 น. ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูล ศึกษาธิการภาค 13 และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้เกิดกระบวนการคิดกับผู้เรียน ก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในอำเภอพยุห์ จ.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 

51310 51314 51318 51324 51328 51335 51348 51360 200810 S__7036931 S__7036932 S__7036933 S__7036934 S__7036935 S__7036936 S__7036937 S__7045144 S__7045146 S__7045147