ด้วย กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.. 2559 รายละเอียดดังแนบ จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการบรรจุครั้งแรกตามประกาศได้ไปราบงานตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะะเกษ เขต 1

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้

อัตราว่างโรงเรียนรับบรรจุ