เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ ใน ๕ กลุ่มวิชาเอก จำนวน ๑๙ อัตราประกอบด้วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๙ อัตรา กลุ่มวิชาเอกแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรี จำนวน ๓ อัตรา กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๕ อัตรา และกลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา มีผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจำนวน ๑๖ ราย สละสิทธิ์ ๓ ราย จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบปะกับว่าที่คุณครูที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ก่อนที่จะรับหนังสือส่งตัวเพื่อไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไป

 

57

One thought on “ศธจ.ศก. รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙

  1. เรียนถามว่าวิชาเอกดนตรี จะเรียกบรรจุอีกวันที่เท่าไรค่ะ

Comments are closed.