เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจังหวัด การจัดกิจกรรมพัฒนาและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ – ๔ สพม.เขต ๒๘ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกล่ม และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน และโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

14523303_1142354899187387_4580935474148831506_n