เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ผ่านการประเมินและผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ ๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๘๑ คน ๑๕ กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วย ๑. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๑ ราย ๒. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑๙ ราย ๓. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน ๒ ราย ๔. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ ราย ๕. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ ราย ๖. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ ราย ๗. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๘ ราย ๘. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ ราย ๙. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ ราย ๑๐. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ราย ๑๑. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑๕ ราย ๑๒. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนะแนว จำนวน ๓ ราย ๑๓. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน ๓ ราย ๑๔. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน ๓ ราย ๑๕. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๕ ราย และมีผู้สละสิทธิ์ จำนวน ๑๐ ราย โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

show1

 

2 thoughts on “ปฐมนิเทศผู้ผ่านการประเมินและผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ ๒)

  1. ต้องขอขอบพระคุณ ท่านประธานกศจ.ศรีสะเกษที่เรียกบรรจุ ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีทั้งของสพป.ที่สอบไว้และของกศจ.ที่เพิ่งสอบผ่านไป รู้สึกดีใจมากๆคะ นี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้ที่ตั้งใจทำงานและใช้ความสามารถของตนเองมาสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ เป็นข้ารองบาท ขององค์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะพิจารณาเรียกบรรจุผู้ที่สอบรรจุและมีชื่อขึ้นบัญชีทุกๆวิชาเอกอีกรอบจนหมดบัญชี ขอขอบพระคุณอีกครั้งคะ จากความรู้สึกของผู้ที่สอบบรรจุได้และมีชื่อขึ้นบัญชี รอบการสอบของกศจ.ศรีสะเกษคะ

  2. อยากให้เรียกบัญชีครูผู้ช่วย สาขา การเงินและการบัญชี บ้างนะคะ

Comments are closed.