กำหนดการรายงานตัว ผู้สอบแข่งขันในบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ (เรียกบรรจุรอบที่ ๓) ๑๔ พ.ย.๕๙

กรณี ทดแทนมีผู้สละสิทธิ ไม่มารายงานตัว จำนวน ๒๐ ราย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รายละเอียดบัญชีเรียกบรรจุ รอบที่ ๓