กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓๓ อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๔ พ.ย.๕๙ ณ ห้องประชุมพลอยชมพู ชั้น ๓ อาคาร สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในวันเวลาราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

ประกาศ กศจ.ศก. เรื่องการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา ปี ๒๕๕๙

แบบใบสมัครผู้บริหาร