ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดรายชื่อ