ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับประเมินระดับชาติ ต่อไป

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก