กศจ.แจ้งประกาศฯ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ลำดับที่ 1-33 และลำดับสำรอง 34-37 มารายงาน ในวันที่ 22 ธ.ค.59 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยชมพู ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

 

ประกาศ กศจ. และรายชื่อโรงเรียน 33 โรงเรียน