กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งบัญชีการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 จำนวน 33 ราย มีผลตั้งแต่ 23 ธ.ค.59 เป็นต้นไป รายละเอียด ตามแฟ้มแนบ

 

บัญชีรายชื่อบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา