รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ มอบนโยบาย แก่ข้าราชการ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2559

ชมภาพข่าว