สป.ศธ. แจ้งมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

แนวทางปฏิบัติ