กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมัครใจ ไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น ปี พ.ศ.2560 วิชาเอกภาษาไทย และคณิตศาสตร์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

บัญชีรายชื่อ (แก้ไขเพิ่มเติม)