แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี ๒๕๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

แก้ไขประกาศฯ กศจ.ศก. เพิ่มเติม

<< ประกาศรับสมัคร กศจ.ศก. (แก้ไขเพิ่มเติม)>>