ติดต่อสำนักงาน

 ที่ตั้งสำนักงาน

ถนนรัตนวงษา หมู่5  ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

 เว็บไซต์สำนักงาน  edu.ssk.in.th
 E-mail ผู้ดูแลระบบ  khondee508@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร (Fax) 045614019
กลุ่มอำนวยการ 045614015
กลุ่มบริหารงานบุคคล 045614015
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มนโยบายและแผน 045614017
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 045614017
กลุ่มงานลูกเสือ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มเอกชน 045614016