โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

edu-structure

 

โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปรับปรุง (พฤษภาคม 2560)

 

โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (2560)

ผู้บริหารสนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ปิดโหมดสีเทา