บุคลากร


ดร.อุดมศักดิ์   เพชรผา
รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ