คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.ศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.ศรีสะเกษ

ประกาศฯ กศจ.

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด ระหว่างวันที่ 22- 23 มิถุนายน 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด ปี 2560 – 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดย นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
19898

19899

19900

19901

19902

19903

19904

19905

19906

19907

19908

19909

19910

19911

19912

19913

19914

19915

19916

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่องการประเมินเพื่อจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่องการประเมินเพื่อจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และให้ ผู้สอบแข่งขันได้ ของ สพป.ศก.๓, ๔ และ สพม.๒๘ แจ้งความประสงค์หรือไม่ประสงค์ ขึ้นบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มิ.ย.๕๙ วันเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 11 เม.ย. 59

ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ โดยกำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด และอำนาจหน้าที่อื่นๆ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (ศูนย์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09.39 น. ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีเจิมป้ายสำนักงานฯ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษโดยพร้อมเพรียงกัน